Ще стигне ли мандатът на Трънските власти за концесията на минералната вода, недобросъвестни субекти спъват процедурата според Общината

След решението на Върховния административен съд в полза на Община Трън Zapadno.com запозна своите читатели за развоя на казуса и се обърна към кмета на Общината за коментар по процедурата за концесиониране на минералния извор „Трънска Банкя“.

Близо месец по-късно постъпи отговор от Общината, който лично кметът ни предаде на ръка, а по-късно получихме и официално от електронната поща на юриста в трънската администрация Милен Георгиев. От отговора става ясно, че има още съдебни дела, които бавят процедурата, без да се уточняват какви са те, в каква връзка за заведени и кога се очаква решение на сезираните органи. Като „игра на криеница“ Община Трън определя отношението на бившия концесионер Диана Кишкилова, която упражнява правото си да търси решение от различни институции по казуса с новата концесионна процедура, с която не е съгласна. В писмото от юриста се казва още, че законът позволява на недобросъвестни субекти да препятстват завършването на процедурата.

Вижте пълният текст на отговора, изпратен от името на Община Трън. Публикуваме го без редакторска намеса:

„Във връзка с отправените въпроси по долу Ви изпращаме отговори. Както Вие преди да зададете въпросите си сте направили написали кратка предистория, така и ние ще напишем кратка предистория.

Община Трън не коментира съдебни решения, а ги изпълнява. Посоченото от Вас решение на Върховният административен съд от 08.05.2019г. е поредното решение на правораздавателна институция, която се произнася по казуса с концесията на минералната вода в с. Банкя.

Община Трън спазва законовата процедура. Бившият концесионер на находището в с. Банкя в качеството си на физическо лице, както и посредством други структури е завела още няколко дела. Община Трън изчаква приключването на всичките заведени дела с цел да се спази закона и да се завърши процедурата по отдаване на концесия на минералният извор.

До момента община Трън е извършила всичките законово регламентирани процедури по провеждането на концесията. За съжаление закона позволява на недобросъвестни субекти да препятстват завършването на процедурата. Елементарна справка в публично достъпните регистри, ще установи невъзможността на правораздавателните институции да връчат съобщения на жалбоподателя с месеци. Посочената игра на криеница забави завършването на процедурата с повече от една година.“

Прочетете още по темата в публикацията: Бившият концесионер на „Трънска Банкя“ оспорва решението на съда, готова е да сезира Брюксел.

Виж също...

Loading...