Брезник получава 14 745 лева за познавателни книжки, учебни комплекти и други, а община Трън – 8 494 лева

Министерски съвет одобри допълнителни трансфери за закупуване на познавателни книжки, учебници, достъп до електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища за 2019 година, научи Zapadno.com.

Одобрените допълнителни трансфери са в общ размер на 22 643 942 лева и ще бъдат разпределени по бюджетите на общинските администрации. Допълнителните трансфери се осигурят за сметка на намаление на утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование“, по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 година, става ясно от обявление в “Държавен вестник”.

Според Постановлението на Министерски съвет община Брезник получава 14 745 лева за закупуване на познавателни книжки, учебници, достъп до електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища. Допълнителните средства, които община Трън получава са в размер на 8 494 лева.

Виж също...

Loading...