Общините Брезник и Трън получават допълнителни общо 21 480 лева за работа с деца и ученици от уязвими групи

Правителството одобри допълнителни трансфери по бюджетите на Общините за 2019 година за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата, научи Zapadno.com.

Общо 21 480 лева са одобрените допълнителни трансфери за общинските администрации в Брезник и Трън. За работа с деца и ученици от уязвимите групи Община Брезник получава 5 280 лева, а общинската администрация в Трън – 16 200 лева.

Средствата се предоставят по бюджетите на Общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаляване на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 година, става ясно от Постановление на Министерски съвет.

Правителството одобри и допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, но средства за Брезник и Трън в тази графа не са предвидени.

Виж също...

Loading...