В общините Брезник и Трън няма данни за възникнали проблеми заради повишени водни нива

Във връзка с усложнената метеорологична обстановка и възможността от възникването на обилни валежи и наводнения, Ирена Соколова изисква регулярно предоставяне на информация и наблюдение на водните обекти и съоръжения в област Перник, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация-Перник.

Активирано е и 24-часово дежурство на оперативните звена в Министерство на околната среда, Басейновите дирекции – „Западнобеломорски район” и „Дунавски район”. Данните се подават два пъти дневно от дежурните по Общински съвети за сигурност на дежурния по Областен съвет за сигурност и се докладват на областния управител. Докладите включват, както обстановката за евентуално възникнали проблеми от обилни валежи с повишени водни нива във водните обекти, така и наблюдение на язовирните стени с възникнали аварийни ситуации там и на съоръженията към тях. Наблюдава се състоянието на реките в критичните им участъци, по дигите и укрепителните съоръжения. Изпратени са уведомителни писма на кметовете за предприемане на необходимите действия.

В информацията получена в 7:45 часа при дежурния по Областен съвет за сигурност от общините няма данни за възникнали проблеми заради повишени водни нива в Перник, Радомир, Брезник, Трън, Земен и Ковачевци.

Виж също...

Loading...