Институции от област Перник дискутираха случаите на жестокост над гръбначни животни и излязоха с решение да набележат мерки

Областният управител свика междуинституционална работна среща към Областната епизоотична комисия, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация-Перник.

Фокусът и бе поставен върху проблема с невъзможността Областна дирекция МВР-Перник да разследва случаи на насилие над животни заради липсата на специално обособени места за съхраняване и аутопсиране на трупни останки на територията на област Перник. Представители на Областна дирекция МВР, Областна дирекция по безопасност на храните, Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите и Общините Перник, Брезник, Трън и Земен, обсъдиха необходимостта от предприемане на конкретни мерки за разрешаването на казуса.

Ведомствата, отговорни както за сигурността на гражданите, така и за безопасността на животните, акцентираха върху възпрепятстването по изпълнение на законовите разпоредби на член 325 „а” и член 325 „в” от Наказателния кодекс. Същите гласят, че организирането или участието в боеве с животни, проявяването на жестокост към гръбначно животно, причиняването на смърт, тежко или трайно увреждане или неполагането на достатъчно грижи за него, в резултат на което то причини средна или тежка телесна повреда на човек, се криминализират.

През последните години са зачестили случаите на нехуманно и жестоко отношение и действия над гръбначни животни. Процедурата по разследване на подобен род престъпления е бавна и усложнена заради липсата на обособени места за съхранение и изследване на увредени или умъртвени животни на територията на общините от региона. Единствено в община Перник проблемът с транспортирането и съхраняването до предаването на трупните останки за екарисаж е временно решен.

Съществува възможност за сдружаване на две и повече общини за създаване на общ регионален център за съхранение и изследване на подобни случаи и вземане на проби. Обсъден беше и вариантът за закупуване на хладилен фургон или фризери с голям капацитет от страна на Общините (или едно по-голямо хладилно помещение за цялата област).

Работната група излезе със становище, че в едномесечен срок общинските администрации трябва да представят обосновани намерения включващи конкретни предложения и набелязани мерки за координирането на последващи действия и механизми.

Виж също...

Loading...