57 хиляди единици в област Перник формират националното ни богатство в музейните фондове

Към 31 декември 2018 година в област Перник функционират 4 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство. Движимите културни ценности включени в експозициите на музеите в област Перник са част от националното ни богатство и формират музеен фонд, който се състои от 57 хиляди фондови единици. В сравнение с 2017 година техният брой се увеличава с 0.2 %, съобщиха от отдел “Статистически изследвания”-Перник.

Към 31 декември 2018 година броят на цифровизираните фондови единици е 2 517. Общата полезна площ на която са разположени експозициите на музеите в област Перник е 14 024 квадратни метра. Посещенията в музеите през 2018 година са 38.5 хиляди и в сравнение с 2017 година се увеличават с 2.2 %. В дните със свободен вход са осъществени 58.8 % от посещенията в музеите. В сравнение с 2017 година посещенията на чужденци в музеите се увеличават с 15.7 %, докато изнесените беседи намаляват с 25.5 %. Общият персонал на музеите през 2017 година е 43 души, или с 4.4 % по-малко в сравнение с предходната година.

Посещения в музеите в област Перник

През 2018 година в действащия един театър в област Перник са организирани 14 представления, посетени от 1 820 зрители. В сравнение с 2017 година представленията намаляват с 39.1 %, а посещенията са с над четири пъти по-малко. Намалява и средният брой посетители на едно представление – от 324 души през 2017 година на 130 души през 2018 година.

Библиотечният фонд в област Перник към 31 декември 2018 година се състои от 298,3 хиляди библиотечни документа, като 95.6 % (285,1 хиляди) е зает от книги.  Регистрираните читатели са 2 547, което е с 6.7 % по-малко в сравнение с предходната година.

Виж също...

Loading...