Община Трън ще отпусне до 70 000 лева без ДДС за услуги с багер и булдозер, които общинското стопанство не може да извърши

Обществена поръчка за извършване на услуги с тежка механизация е обявила Община Трън, става ясно от съобщение в сайта на общинската администрация.

Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции – услуги с багер и услуги с булдозер. Общата прогнозна стойност е 70 000 лева без включен ДДС, от които 60 000 лева без ДДС за услугите с багер и 10 000 лева без ДДС за услугите с булдозер.

Предметът на обществената поръчка е за извършване на услуги с механизация за нуждите на общинската администрация, които не могат да бъдат извършени от автотранспортното общинско стопанство. Услугите ще се извършват по писмена заявка от страна на Община Трън в зависимост от възникналите потребности. Община Трън няма задължение за възлагане на поръчката до пълната предвидена парична сума, става ясно още от обявлението.

Виж също...

Loading...