Производителите вече могат да обозначават продуктите си със специално лого за планински произход

От няколко дни производителите могат да обозначават продуктите си oт планински произход  със специално лого, за което трябва да получат специално удостоверение и да бъдат вписани в публичен регистър. Това стана възможно след обнародването в “Държавен вестник” на Наредба № 4 от 28 май 2019 година за условията и реда за използването на незадължителния термин за качество „планински продукт“, съобщиха от пресцентъра на Министерство на земеделието, храните и горите.

Терминът за качество „планински продукт” се използва за описание на продукти от растителен и животински произход, включително и пчелни продукти, произведени и преработени в планински райони. Понятието може да се използва и при извършване на директни доставки на непреработени продукти от производители, регистрирани по реда на Наредба № 26 от 14 октомври 2010 година за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход.

За продукти, като например месо, животните следва да бъдат отглеждани в планински райони и да прекарат най-малко последните две трети от живота си в тях. Контролът върху употребата на логото се извършва от Българската агенция по безопасност на храните на всеки етап от производството, преработката и дистрибуцията.

Виж също...

Loading...