Бактерии във водата от обществени чешми в трънските села Дълга лука и Стайчовци бяха установени от здравните инспектори

Регионална здравна инспекция-Перник е връчила предписания относно качеството на водата от обществени чешми в две трънски села. В проби от чешмите са установени колиформи, ешерихия коли и ентерококи, съобщиха от Регионална здравна инспекция.

Справката за състоянието на питейната вода за периода 27 май – 9 юни в област Перник показва, че изследваните проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдените населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг (група А) са били 15. От тях на Наредба № 9 от 2001 година на Министерство на здравеопазването за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели не отговаря проба, взета от чешма в центъра на трънското село Дълга лука. Изследването на водата е констатирало наличието на колиформи – 10/100 и ешерихия коли – 10/100, както и ентерококи – 5/100 при друга проба. На ВиК-Перник е връчено предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки във връзка с отклоненията в качеството на водата, поясниха от Регионална здравна инспекция.

През същия период са изследвани 4 броя проби питейна вода от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг (група А). От тях 2 броя не отговарят на Наредба № 9 от 2001 година на Министерство на здравеопазването за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Едната от двете проби е направена от обществена чешма на пътя в трънското село Стайчовци. Във водата са установени колиформи – 39/100 и ешерихия коли – 19/100. Здравните инспектори са връчили предписание на кмета на Община Трън за поставяне на информационна табела на обществената чешма.

Справката показва още, че няма проблеми във връзка с водоснабдяването, за които са необходими намесата и помощта на Министерство на здравеопазването и Националния център по обществено здраве и анализи.

От Регионална здравна инспекция-Перник информираха още, че за периода 3 – 9 юни, на територията на община Трън е установен случай на заболяването ентероколит. Заболелият е от село Горочевци и е хоспитализиран в инфекциозно отделение на многопрофилна болница за активно лечение „Рахила Ангелова“ в град Перник.

Виж също...

Loading...