Необходимо е разширяване на диалога при осъществяване на политика на добро дивечовъдство и опазване на дивечовите запаси

„За провеждането на политика за опазване и разнообразяване на дивечовото богатство и запазване на неговите местообитания е необходимо разширяване на диалога.“, това дискутираха на проведена среща между изпълнителният директор на Агенцията по горите инженер Мирослав Маринов и председателят на Професионална ловна асоциация в България и изявен ловен специалист и деятел инженер Иван Недков. 

Едни от основните задачи, които стоят пред ловното стопанство са свързани с използване на уникалните естествени условия за развъждане на дивеч и поддържане на неговите запаси. В тази насока ще продължи търсенето на подходи за управление на популациите, което да даде гаранция за здрави и жизнени дивечови индивиди, включително и организационни мерки за опазването и разнообразяването на дивечовото богатство. Двете страни се разбраха за сътрудничество и по отношение повишаване ловната култура сред обществото и възпитаване на младото поколение в любов към природата, отговорност и грижа за дивеча, съобщиха от пресцентъра на Изпълнителна агенция по горите.

Виж също...

Loading...