На 18 села в Брезнишко бяха одобрени кадастралните карти и регистри за неурбанизираните територии в землищата им

Агенцията по геодезия, картография и кадастър одобри кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата на 18 населени места в община Брезник, научи Zapadno.com.

Със заповед на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата на селата Арзан, Банище, Брусник, Горна Секирна, Ярославци, Гоз, Горни Романци, Гърло, Долни Романци, Долна Секирна, Завала, Кошарево, Красава, Кривонос, Конска, Муртинци и Ребро. Заповедта е обнародвана в “Държавен вестник”.

Виж също...

Loading...