Промени в договора за социална сигурност между България и Русия осигуряват повече права за гражданите

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира протокола за изменение на договора за социалната сигурност между България и Русия. Документът беше подписан на 4 март 2019 година в София и ще влезе в сила на 30-я ден, следващ размяната на ратификационните документи.

С влизането в сила на промените се запазва възможността за придобиване на социални права от гражданите, работили или живели на територията на двете страни. Същевременно се разрешават възникнали практически проблеми от досегашното приложение на договора, съобщиха от правителствената информационна служба.

С направените изменения се предвижда възможност при преценка на правото на пенсия да се зачита осигурителен стаж, придобит в трети страни, с които държавата, която отпуска пенсията, има сключен международен договор, при условие, че тези периоди не съвпадат по време на придобиване. По този начин се разширява закрилата за осигурените лица и се дава възможност те да придобиват право на пенсия, в случаите на недостигащ осигурителен стаж.

Виж също...

Loading...