В паметната година на местния референдум Трън е бил на челно място сред общините с най-голям спад на наетите лица

На 14 юни Институтът за пазарна икономика публикува статистика и анализ на пазара на труда, от която става ясно, че през 2017 година Трън е бил на второ място в България по най-голям спад на наетите лица. Брезник е в средата на скалата с отчетена положителна промяна на наетите лица с 9,1 процента повече, а в Перник има отрицателна промяна с 3,9 на сто.

След като преди две седмици Институтът представи данни за размера на средната заплата на ниво общини, анализът продължава с преглед на промяната в броя на наетите лица. Все още не са налични данни от Националния статистически институт за 2018 година, затова експертите сравняват промяната през 2017 спрямо 2011 година. Те отчитат, че разликите между общините са значителни и много зависят от броя на местното население, затова насочват вниманието си само към общини, в които се наблюдават трайни тенденции на пазара на труда. Важно е и уточнението, че данните са за наети лица по месторабота, а не по местоживеене.

Общият брой на наетите в страната през 2017 година се увеличава с 2,9 на сто. Общо 107 общини регистрират ръст, а в 155 общини броят на наетите намалява. Отличници са Столична община, Пловдив, Сливен, Търговище и Кърджали, а в другата крайност са общините Мизия, Трън и Бобов дол.

В 57 общини в страната спадът на работещите лица е с повече от 10 процента, от тях само десет общини имат спад над 20 процента. От тези десет рекордьори са плевенската община Мизия, при която спадът на наетите е 40 процента, а в Трън и Бобов дол е 33,8 процента.

Сред добрите примери се отбелязва община Летница в област Ловеч с близо 70 на сто ръст на работещите. Средната заплата в общината също се увеличава с повече от 50 процента и достига 1 425 лева. Една от основните причини зад доброто представяне на Летница е присъствието на „Уолтопия“ ООД, но в общината оперират и редица фирми от керамичната и хранително-вкусовата промишленост.

В другата крайност са Мизия, Трън и Бобов дол. „Важното е, че в случая ръка за ръка вървят община, провела референдум срещу развитието на тежката промишленост, както и община, в която сериозни проблеми в компании от същия сектор водят до затваряне на рудници и масови съкращения“, обобщават анализаторите.

В Бобов дол 1 700 работни места изчезват през 2016 и 2017 година. Дъното за пазара на труда в община Трън идва през 2015 година, а последвалото повишаване на броя на наетите е по-скоро символично и трудно може да се говори за реално възстановяване. В същото време в Трън, и в други сравнително малки общини, като споменатата вече Мизия, Георги Дамяново, Брегово и така нататък, размерът на трудовите възнаграждения се повишава по-бързо от средното за страната, най-вече заради увеличенията на минималната заплата.

Анализаторите уточняват, че негативното демографско развитие оказва сериозен ефект върху възможността на общините да постигнат увеличаване на броя на наетите лица. В същото време, този ефект може да бъде омекотен или усилен в зависимост от състоянието на местната икономика.

Вижте цялата публикация на Института за пазарна икономика и изготвената от тях интерактивна карта като натиснете тук.

Виж също...

Loading...