За една година цената на земеделската земя в България се е повишила с близо 8 %, а арендата в селското стопанство с над 4 %

През 2018 година средната цена на един декар земеделска земя достига 941 лева, което е със 7.9 % повече в сравнение с 2017 година. Спрямо предходната година през 2018 година увеличение е отчетено в цената на нивите – с 12.6 %. Цената на постоянно затревените площи намалява с 16.8 %, съобщиха от Националния статистически институт.

През 2018 година най-висока e цената на земеделската земя в Североизточния район – 1 345 лева на декар. Увеличение на цената на един декар земеделска земя спрямо предходната година е отчетено в Северния централен район – с 39.5 %, и в Южния централен район – с 22.7 %. Цената на земята в Югоизточния район остава почти на същото равнище спрямо 2017 година – отбелязано е слабо повишение с 0.8 %. През 2018 година се наблюдава намаление в цената на един декар земеделска земя в Югозападния район – с 53.4 %, в Северозападния – с 4,5 %, и в Североизточния район – с 4.0 %.

През миналата година средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя достига 48 лева, което е с 4.3 % повече спрямо 2017 година. Спрямо предходната година увеличението на рентата за нивите е с 6.4 %. Цената на постоянно затревените площи остава без промяна. През 2018 година най-висока е цената за един декар наета/арендувана земеделска земя в Североизточния район – 69 лева. Увеличение на цената на рентата спрямо предходната година се наблюдава във всички статистически райони с изключение на Южния централен район.

Виж също...

Loading...