С 600 000 лева ще бъдат компенсирани пчеларите, които имат засегнати стопанства от проведени растителнозащитни мероприятия

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ утвърди финансов ресурс в размер на 600 000 лева по схема de minimis на земеделските стопани в сектор „Пчеларство” за компенсиране на разходи, възникнали в резултат на подмор на пчелни семейства, вследствие на проведени растителнозащитни мероприятия, съобщиха от пресцентъра на Министерство на земеделието, храните и горите.

Целта на помощта е възстановяване на пчелните семейства, смекчаване на последствията от отравянията и стабилизирането на засегнатите стопанствата. Бюджетът ще бъде разпределен при подмор на пчелното семейство между 61-100 % – 118 лева за пчелно семейство и при подмор на пчелното семейство между 30-60 % – 50 лева за пчелно семейство. Предстои Държавен фонд „Земеделие” съвместно с Министерството на земеделието, храните и горите да изготви указания за предоставяне на помощта.

Виж също...

Loading...