Адресни регистрации в 15 населени места на община Трън бяха проверени от Комисия, която установи, че няма пропуски и нарушения

Комисия, назначена със заповед на кмета на Община Трън, е извършила проверки на адресни регистрации по постоянен и настоящ адрес в кметства и кметски наместничества в 15 населени места, съобщиха от общинската администрация.

В Комисията са били представители на Община Трън, Областна администрация-Перник, Районното полицейско управление на Трън и Главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване”-Перник. Комисията е направила проверка на всички адресни регистрации по постоянен и настоящ адрес на територията на община Трън, извършени в периода 2 май 2018 година – 30 април 2019 година. Проверени са били адресни регистрации по постоянен и настоящ адрес в кметствата и кметскита наместничества на селата Зелениград, Неделково, Велиново, Бусинци, Главановци, Филиповци, Вукан, Слишовци, Долна Мелна, Костуринци, Ездимирци, Ерул, Туроковци, Лева река, както и в град Трън.

След приключване на проверката, Комисията обсъдила становищата на представителите на институциите, включени в състава и е констатирано, че за периода 2 май 2018 година – 30 април 2019 година не са установени пропуски и нарушения на извършените адресни регистрации по постоянен и настоящ адрес на територията на община Трън.

Виж също...

Loading...