Намаляване на административната и финансова тежест след промени за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на ВиК системи

Намаляване на административната и финансовата тежест за възложителите предвиждат промени в Наредба № 4 от 2004 година за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи. Те са подготвени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството във връзка с приетите изменения в Закона за устройство на територията, съобщиха от пресцентъра на ведомството. Промените в наредбата, които са пуснати за обществено обсъждане, целят оптимизиране на  процесите на инвестиционното проектиране.

Проектът предвижда отпадане на предварителния договор и създава възможност за възложителите да заявят получаването на изходни данни и условия за присъединяване към ВиК мрежите, чрез компетентния орган по Закона за устройство на територията, едновременно с искането за издаване на визата за проектиране. Така процесът на инвестиционното проектиране ще се урежда по по-рационален начин и административната тежест за възложителите ще бъде намалена. Компетентните органи по издаването на разрешение за строеж ще поемат служебната комуникация за получаване на становище с изходни данни и условия за присъединяване от операторите и предоставянето му на заявителите.

Проектът на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2004 година може да бъде намерен в секция Проекти на нормативни актове и на портала за обществени консултации.

Виж също...

Loading...