Още 7 брезнишки села са с одобрени кадастрални карти и регистри за неурбанизираните територии в землищата им

Агенцията по геодезия, картография и кадастър одобри кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата на още 7 населени места в община Брезник, научи Zapadno.com.

На други 18 населени места в Брезнишко вече са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата им. Със заповед на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър вече са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата на Непразненци, Ноевци, Озърновци, Ръждавец, Слаковци, Сопица и Станьовци. Заповедта е обнародвана в “Държавен вестник”.

Виж също...

Loading...