Нови образци на документи за изплащане на парични обезщетения и помощи ще се въведат от началото на месец юли

Националният осигурителен институт информира, че от 1 юли влизат в сила измененията и допълненията в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, по отношение на новите образци на документите за изплащане на паричните обезщетения, които са приложения към нея, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Утвърдените нови образци на заявления-декларации и удостоверения за изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване ще бъдат публикувани на интернет страницата на Националния осигурителен институт, рубрика „За потребителя“/„Формуляри“/„Формуляри за временна неработоспособност и майчинство“.

До 14 юли включително в Националния осигурителен институт ще се приемат старите образци на удостоверения за изплащане на парични обезщетения, отнасящи се за периоди преди 1 юли 2019 година. От 15 до 17 юли ще бъде преустановено приемането на удостоверения поради актуализирането на програмните продукти и системи, обслужващи приемането и валидирането на данни за изплащане на паричните обезщетения. След 17 юли ще се приемат само новите образци на Приложения № 9, 10 и 11 към Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. Изискванията към структурата, формата, използваните номенклатури и контрола на подаваните данни по новите образци са публикувани в рубриката „Е-услуги“/„За разработчици на софтуер“/„Електронен обмен на данни за изплащане на парични обезщетения от ДОО“.

Няма промяна в срока за подаване на документите, както и в реда и начина на изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.

Виж също...

Loading...