Мостът в местността “Секирица” получи разрешение за строеж от министъра на регионалното развитие и благоустройството

Разрешение за строеж на моста в местността “Секирица” в община Трън е издал министърът на регионалното развитие и благоустройството, научи Zapadno.com.

Разрешението за строеж е от 14 юни 2019 година и е за обект “Авариен ремонт на мост при км 42+691 на път II-63 „Перник – Брезник – Трън“, при условията на член 60 от Административнопроцесуалния кодекс. Член 60 от Административнопроцесуалния кодекс гласи, че в административния акт се включва разпореждане за предварителното му изпълнение, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните – в защита на особено важен неин интерес. В последния случай административният орган изисква съответната гаранция.

Предварителното изпълнение може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството, гласи още в заповедта на министъра. На основание член 215, алинея 1 и 4 от Закон за устройство на територията разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 30-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Ремонтът на моста в местността “Секирица” се превърна в най-скандалния случай в Трънско през последните месеци. През месец април тази година от разследване на журналистката Валя Ахчиева стана ясно, че мостът се изгражда без разрешително. Отсъствието на разрешително за строеж е установено при проверка на прокурора Николай Цветков, който е поискал чрез Върховната административна прокуратура отговорната за ремонта Агенция „Пътна инфраструктура“ да му предостави цялата документация по случая с моста. Прокурорът е констатирал, че мостът се разширява, а това е различно от обявената дейност „ремонт на моста“ и представлява нарушение, тъй като е трябвало да има обществена поръчка за дейността, която се извършва. Прочетете още по темата в публикацията: Разследване: Прокуратурата проверява ремонта на моста при местността “Секирица”, строи се без разрешение.

Виж също...

Loading...