Населени места в общините Брезник и Трън ще бъдат засегнати от планирани прекъсвания на електрозахранването в периода 24 – 28 юни

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 24 – 28 юни включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

Дата/период Времетраене Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес: http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Брезник

На 24.06.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 25.06.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 26.06.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 27.06.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 28.06.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Глоговица

На 24.06.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 25.06.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 26.06.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 27.06.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 28.06.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Конска: Iv-310, 311, Месност Райкова Страна

На 24.06.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 25.06.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 26.06.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 27.06.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 28.06.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Трън: 8ми Март 6, 5, 14, 10, 18, 2, 13, 1а, 12, 22, 20, 1, 16, 4, 24, 3, 11, 17, 4а, 9, 9ти Септември 47, 43а, 20, 49, 37, 31, 45, 39, 41, 27, 29, 43, Александър Стамболийски 13, 1, 2, 1., 21, 13, 5, 15, 23, 9, 11а, 25., 17, 6, 2., 11, 8., 23, 25, Атанас Ботев 2, 4, 4, 3, 17, 14, 15, 30, 12, 19, 13, 6, 1, 11, 10, 8, 16, 21, Бор 2, 4, 1, 3, 11, 24, 3, 23, 18, 16, 9., 4, 36, 4а, 21, 25, 13, 2, 14, 9, 22, 6, 15, 34, 38, 27, 29, 40, 26, 10, 5, 7, 17, 31, 1, 12, 20, Васил Левски 5, 7, 10, 2а, 6, 12, 8, 20, 1, 3, 2, 9, 11, 16, 1а, 14, 4, Вельо Стоянов 11, 11, 34, 24, 1, 32, 26, 18, 20, 21, 36, 28, 16, 2, Владо Васев 9, 23, 2, 53, 4, 51, 13, 33, 7, 11, 27, 43, 16, 14, Павилион, 17, 49, 41, 59, 6, 5, 38, 31, 45, 35, 39, 25, 47, 8, 35а, 19, 21, 31., Владо Тричков 1, 1., 6, 5, 1., 2, 2, 1., . 2, 3, 2., 1, Връх 3, 1, 5, Възраждане 6, 3, 8, 4, 2, Георги Димитров 8, 15, 10, 19, 14а, 1, 24, 21, 22, 14, 17, 8, 16, 18, 26., 26, 4, 6., 2, 6, 6, 4, Гочо Гопин 27, 4, 11, 13., 9, 19, 3, 2, 25, 7, 21, 17., 21., Денчо Знеполски 1, Десета 9, 5, 3, 7, Ева Волицер 4, 6, 2, 1, 3, Еднофамилни Жилища 10, 3, 11, 4, 9, 5, 6, 2, 1, 7, 8, Здравец 2, 4, Имот 000697 Стопански Двор, махала . Ахчийски Кошари, махала . Кошарите 7, 9, 2, 13, 6, 8, махала . Шиловец, Мир 2, 8, 3, 12, 4, 9, 1, 13, 15, 5, 10, 11, Младост 9, 17, 7, 15, 11, 5, 1, 3, Мосаловска 2, 2., 31., 52, 56, 54, 50, 1, 5, 1., 2., 36, 50, 16, 38, 27, 37, 30, 43, 22, 41, 35а, 31., 46, 31, 6, 35, 39, 16, 24, 48, 23., 14, 40, 21, 28, 47, 20, 49, 29, 44, 32, 45, 3, 2, 1, 19, 11а, 10, 17, 15, 3а, Народна Воля 17, 1, 15, 37, 18, 35, 3, Павилион, 45, 26, 25, 46, 30, 10, 6, 20, 38, 5, 44, 36, 12, 24, 15, 14, 13, Петко Д. Петков 2., Павилион, 3., 3, 3, 1 Търговска, 16, 12, 3, 20, 10, 18, 8, Петър Асенов 2а, 4, 13, 8, 15, 7, 10, 12, 5, 30, 9, 11, Стадион Кв. 4, Стефан Караджа 2, 5а, 1, 11, 3 А, 5, 13, 1а, 7, 3, 9, 8, Тако Пеев 3, 20, 1, 6, 14., 11., 29, 9., 19, 5, 2, 7, 31, 18, 13, 27, 33, 25, 23, Тенеси 3, 8, 2, 5, Хаджи Димитър 1, 4, 9, 3, 5, 14, 6, 2, 8а, 16, 18, 10, Хараламби Стоянов 3, 2, 1, 5, Христо Ботев 3, 8, 10, 4, Чарчалат 6, 5, 3, 1, 4а, 4, 2, 5, 5., Юрий Гагарин 11, 6а, 4, 19, 6, Стадион, 5, 12, 17, 2, 16, 13, 3, 7, 1., 10, 2а, 8, 15, 9, Яким Тошков 3, 4, 2, 6, 9, 8, 10, 7, Механа, СпЕхо-Т

На 24.06.2019 г. /09:00 – 15:30 ч.; 09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 25.06.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 26.06.2019 г. /09:00 – 15:30 ч.; 09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 27.06.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 28.06.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 09:00 – 15:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Лялинци: I-259 Кв. 13, УПИ VII-115 Кв. 26, Вила, къща, УПИ X-244, Кв. 15, УПИ Іі-94, Кв. 25

На 24.06.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ На 25.06.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ На 27.06.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ На 28.06.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Бегуновци: къща

На 25.06.2019 г. /09:15 – 11:00 ч.; 09:15 – 15:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 26.06.2019 г. /09:30 – 15:30 ч.; 09:30 – 11:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Слаковци

На 25.06.2019 г. /09:15 – 11:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 26.06.2019 г. /09:30 – 11:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Брезник: 06286. 72. 21, Александър Тинков 2, Бърдо 68, Хижа, Варош 41a, 14, 2, 18, 4, 32, 11, 46, 19, 16, 23, 44, 35, 40, 13, 22, 45, 7, 15, 26, 43, 3, 34, 10, 28, Магазин, 9, 41, 53, 49, 8, 31, 20, 36, 27, Нестор Петров 10, Бърдото, Лагер

На 25.06.2019 г. /09:15 – 11:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 26.06.2019 г. /09:30 – 11:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Велковци, Общ. Брезник: 083011, местност Страище, махала . Пали Лула къща, С. Велковци, УПИ Іv-105, Кв. 40
На 25.06.2019 г. /09:15 – 11:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 26.06.2019 г. /09:30 – 11:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Ноевци: До ТпСтадиона

На 25.06.2019 г. /09:15 – 11:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 26.06.2019 г. /09:30 – 11:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Селищен Дол

На 25.06.2019 г. /09:15 – 11:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 26.06.2019 г. /09:30 – 11:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Сопица

На 25.06.2019 г. /09:15 – 11:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 26.06.2019 г. /09:30 – 11:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Ярджиловци: Братя Чакрини 52, 65, 56, 61, 62, 57, 67, 58, 50, 54, 63, 54а, 59, Вердин Александров 6, 4, Извън Плана 4, 2, 3, Искър 4, 3, 11, 10, 6, 1, 7, 5, 8, 2, Могилка 3, 2, Мусала 13, 8, 2, 12, 5, 16, 18, 4, 10, 11, 1, 3, Орниче 116, 143, 139, 153, 133, 161, 145, 139а, 151, 149, 121, 114, 135, 141, 133, 110, 115, 122, 108, 120, 108, 131, 116, Осогово 16, 2, 8, 5, 4, 1, 14, 4, 12, 3, 20, Партизан 67, Радослав Зафиров 16, 12, 8, 41, 28, 15, 11, 23, 56, 1, 24а, 23, 13 А, 53, 30, 33, 14, 37, 10, 27, 13а, 31, 54, 13, 58, 29, 19, 7, 52 А, 22, 40, 3, 43, 3а, 32, 17, 36, 45, 21, 24, 26, 38, Славчо Дяков 28, 6, Черна Гора 6, 12, 3, 7, 16, 14, 10, 8, 2, 9

На 27.06.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Гигинци: къща

Община Трън

На 24.06.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ На 25.06.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ На 26.06.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ На 27.06.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Врабча

На 27.06.2019 г. /10:00 – 11:30 ч.; 10:00 – 15:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 28.06.2019 г. /10:00 – 11:30 ч.; 10:00 – 15:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Видрар: къща

На 27.06.2019 г. /10:00 – 11:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 28.06.2019 г. /10:00 – 11:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Бусинци: махала . Трап, къща

На 27.06.2019 г. /10:00 – 11:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 28.06.2019 г. /10:00 – 11:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Вукан: УПИ III-130 Кв. 12

На 27.06.2019 г. /10:00 – 11:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 28.06.2019 г. /10:00 – 11:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Горна Мелна: 87, махала Пейчиновци

На 27.06.2019 г. /10:00 – 11:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 28.06.2019 г. /10:00 – 11:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Горочевци: Над МтпРакитов Дол

На 27.06.2019 г. /10:00 – 11:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 28.06.2019 г. /10:00 – 11:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Докьовци

На 27.06.2019 г. /10:00 – 11:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 28.06.2019 г. /10:00 – 11:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Долна Мелна: Нупи 12

На 27.06.2019 г. /10:00 – 11:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 28.06.2019 г. /10:00 – 11:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Дълга Лука: УПИ Iv-71, Кв. 17

На 27.06.2019 г. /10:00 – 11:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 28.06.2019 г. /10:00 – 11:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Еловица, Общ. Трън: къща

На 27.06.2019 г. /10:

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 (на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком) или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

Виж също...

Loading...