Пожарите в държавните гори на Трънско са обхванали общо 590 декара от началото на годината, а в Брезнишко – 150 декара

Пожарите в държавните горски територии в общините Брезник и Трън са били общо 11 от началото на 2019 година, съобщиха за Zapadno.com от пресцентъра на Югозападно държавно предприятие.

Регистрираните пожари са били низови, при които гори земята в основата на дърветата. От началото на годината до момента в района на “Държавно горско стопанство-Трън” са регистрирани 8 низови пожара, които са обхванали 590 декара. В района на “Държавно горско стопанство-Брезник” регистрираните пожари до момента са 3, като засегнатата площ е 150 декара.

В ход са проверки за готовността на 40-те териториални поделения на Югозападното държавно предприятие за активния пожароопасен сезон. До 10 юли представители на Регионалните дирекции по горите, съвместно с Регионални дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението” и служители на предприятието ще инспектират на място изпълнението на мерките за превенция и защита на горите от пожари.

Проверките обхващат дейностите по оборудване на противопожарните депа с необходимите инструменти и защитни облекла за гасаческите групи съгласно изискванията на Наредба № 8, работата на 9-те пожаронаблюдателни кули и готовността на специализираните автомобили за гасене на пожари. През последните години Югозападно държавно предприятие инвестира в осигуряването на достатъчно техника. На разположение са 32 високопроходими автомобила, два булдозера, 13 багера и един оборудван дрон за наблюдение и ранно предупреждение. При необходимост те се предислоцират от едно горско стопанство в друго за бързо овладяване на възникнали запалвания както на територията на Югозападно държавно предприятие, така и в двата национални парка – „Пирин” и „Рила” и трите природни парка, с които има подписани споразумения за съвместна дейност.

Специално внимание при проверките ще бъде отделено на състоянието на противопожарните просеки. Във финансовия план на Югозападното държавно предприятие за тази година е предвидено изграждане на 262 797 линейни метра минерализовани ивици и 61 252 метра лесокултурни прегради, като тези дейности се изпълняват основно със собствени работници и техника. Започна поставянето на 450 предупредителни табели по основни туристически маршрути и кръстовища на горски пътища, през които преминават автомобили и повече хора.

Снимки: Югозападно държавно предприятие – пресцентър

Виж също...

Loading...