Трънската църква “Света Петка” със статут за недвижима културна ценност с категория “местно значение”

Храм “Света Петка” в град Трън получи статут на архитектурно-строителна и художествена недвижима културна ценност от Средновековието и Възраждането, научи Zapadno.com.

Статутът на храма е с категория “местно значение”. Определени са режими за опазване на архитектурно-строителната и художествена недвижима културна ценност, става ясно от заповед на Министерство на културата от 17 декември 2018 година.

След предоставения статут за храма важат предписания за опазване, които изискват консервация, реставрация и експониране на храма и на елементите с архитектурна и художествена стойност като иконостас, икони, проскинитарии, владишки трон, амвон, каменни плочи с надписи по фасадите на храма и други.

Свещите, които се палят в светата обител трябва да са само от чист пчелен восък и на определените за това места, става ясно още от раздела с изисквания, които са описани подробно в заповедта.

За храма се допускат дейности като ремонтни работи за по-късно изградените портик, камбанария, санитарни възли, ремонт и поддръжка на по-късно монтираните тела за художествено и функционално осветление в църковния имот и други.

Виж също...

Loading...