Над 3 милиона лева допълнителни средства отпуска държавата за работа с деца и ученици от уязвими групи

Министерският съвет одобри допълнителни трансфери в размер на 3 295 560 лева по бюджетите на Общините за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата за 2019 година. През май правителството предостави 21 294 580 лева за работа с деца и ученици от уязвими групи в 1 342 общински детски градини и училищата, припомниха от правителствената информационна служба.

С допълнителните 3 295 560 лева ще бъде осигурен необходимият финансов ресурс за още 239 общински детски градини и училища за реализиране на по-ефективни мерки за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на риска от отпадане от системата на предучилищното и училищното образование на деца и ученици от уязвими групи. Разходите могат да са за служители, включени в екипите за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, за назначаване на социален работник, образователен медиатор или помощник на учителя, за заплащане на допълнителни учебни часове по български език в училищата и на допълнителни модули за деца, които не владеят български език, в детските градини, както и за персонал, ангажиран с мерки за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на риска от отпадане от системата на предучилищното и училищното образование на децата и учениците от уязвими групи.

Предоставянето на допълнителните средства по бюджетите на общините за 2019 година няма да доведе до въздействие върху държавния бюджет, тъй като необходимите средства са предвидени като разходи за персонал за делегираните от държавата дейности за функция „Образование“ по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 година.

Виж също...

Loading...