В област Перник са регистрирани 166 пчелини и около 5 000 пчелни семейства

Областният съвет по земеделие и гори проведе първото си редовно заседание за тази година, председателствано от заместник областния управител инженер Васил Павлов, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация-Перник.

На него присъстваха представители на териториални структури на държавни институции, браншови сдружения и асоциации в селското и горското стопанство. В дневния ред на срещата бяха засегнати темите за състоянието на горските територии в област Перник, както и представена информация за броя на регистрираните пчелни семейства и защитата им за опазването им от отравяне при провеждане на растителнозащитни мероприятия.

От изнесената информация от директора на Областна дирекция „Земеделие”-Перник Анна Цветкова и Областна дирекция по безопасност на храните-Перник стана ясно, че на територията на Пернишка област са регистрирани 166 броя пчелини и около 5 000 пчелни семейства. От Областна дирекция по безопасност на храните заявиха, че до момента няма констатирани случай на унищожени пчелни семейства при провеждането на растителнозащитни мероприятия. Цветкова съобщи, че съгласно разпоредбите на Наредба № 13 от 26 август 2016 година за мерки за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциозни и дезинсекциозни
дейности, земеделските стопани, отглеждащи земеделски култури, са длъжи да спазват определени изисквания при третирането на посевите. Тя добави още, че част от мерките за опазване на пчелите е проведена информационна среща през месец април съвместно с експерти на Българска агенция по безопасност на храните със земеделски стопани за представяне на основните моменти разписани в нормативната уредба, свързана с опазването на пчелните семейства.

От дирекцията информираха и за одобрената от Европейската комисия
Националната програма по пчеларство на България за периода 2020-2022 година. Общият и бюджет е в размер на 6,4 милиона лева за всяка една от трите години. По нея ще се финансират разходи за дейности свързани с подвижно пчеларство, както и ще се подпомага ефективната борба с икономически значими заболявания
по пчелите – вароатоза и нозематоза.

Виж също...

Loading...