Проектът за патронажна грижа в община Брезник ще осигури работа на 7 лица – домашни помощници, социален работник и медицинско лице

Общо 7 лица ще предоставят услугите по проект за патронажна грижа, който Община Брезник ще изпълнява от началото на месец юли, съобщиха от общинската администрация.

На 24 юни Общински съвет-Брезник даде “зелена светлина” на проекта, като гласува с пълно мнозинство възлагане на изпълнението му. Чрез проекта ще се осигурят здравни, социални, психологически и правни консултации на потребителите, осигуряване на мотивационна и емоционална подкрепа, услуги за комунално битови дейности и здравни грижи, изграждане на мрежа от услуги с подходящ кадрови капацитет за предоставянето им.

Целевите групи към които е насочен проектът са хора с увреждания и лица над 65-годишна възраст с ограничения или в невъзможност за самообслужване. На 8-часови трудови договори ще бъдат назначени петима домашни помощници, един социален работник и едно медицинско лице. Стойността на проектното предложение е 85 700 лева и 16 стотинки.

Виж също...

Loading...