122 декара ниви в землищата на град Брезник и брезнишкото село Бабица се отдават под аренда чрез търг

Общо 5 ниви на територията на община Брезник са обявени за отдаване под аренда чрез търг. Нивите са от свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд в област Перник за стопанската 2019/2020 година и са за дългосрочно отдаване под аренда за отглеждане на едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури за срок от пет стопански години, съобщиха от Областна дирекция “Земеделие”.

Три от нивите се намират в землището на брезнишкото село Бабица. Тяхната обща площ е 88,403 декара и са V-та категория. Те се отдават под аренда за срок от 5 години, а началната дръжна цена за всяка една от нивите е по 41 лева. Другите два земеделски имота са разположени в землището на град Брезник. Тяхната обща площ е 33,750 декара. Категорията на едната нива е V-та, а на другата – IX-та. Те се предоставят под аренда за срок от 5 години, като и тук началната тръжна цена за всяка нива е по 41 лева.

Първата тръжна сесия ще се проведе на 31 юли от 10:00 часа в сградата на Областна дирекция „Земеделие”-Перник. Обявени на търг за отдаване под наем и аренда са и земеделски земи в още две общини в област Перник.

Виж също...

Loading...