Председателят на Районен съд-Брезник с намерение сградата, в която се помещава институцията да бъде санирана

Мечтата на председателя на Районен съд-Брезник съдия Веселин Хайдушки е сградата, в която се помещава съдебната институция да бъде изцяло санирана. Това сподели той пред репортер на Zapadno.com на въпрос кои са бъдещите намерения за реализиране.

Идеята за саниране на сградата е била заложена в концепцията при кандидатстване на съдия Веселин Хайдушки за заемане на ръководната длъжност в Районния съд. “Поех обезателство и ще направя искане за цялостно саниране на сградата на съда, за да може да добие нов облик, съвременен и да приведа сградата в съответствие с нормите за енергийна ефективност. По този повод по моя покана на гости се отби сегашният председател на ВКС господин Лозан Панов. Направихме разговор относно теми за картата на съдилищата, която тече от години, защото имаше виждане в предишния Висш съдебен съвет именно за такива по-малки съдилища да бъдат намалявани, да минават към по-големите Районни съдилища. Разговорът протече конструктивно. Неговото мнение беше, че Районите съдилища са работещи, най-близко до хората, най-запознати с нуждите. Ние имаме едни перфектни взаимоотношения с институциите.”, каза председателят на Районен съд-Брезник.

По време на срещата съдия Веселин Хайдушки е заявил намерението да направи искане за отпускане на средства за саниране на сградата, която се помещава в бивша детска ясла. В нея се помещават още брезнишкото териториално отделение към Районна прокуратура-Перник и Детска млечна кухня. Сградата е приведена в комфортен вид и технически е обезпечена, като единственото от което се нуждае е саниране.

През 2018 година входът към сградата беше преустроен за хора в неравностойно положение.

Виж също...

Loading...