Община Брезник ще даде с 20 хиляди лева без ДДС повече за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища

Повече средства за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на община Брезник за зимен сезон 2019-2020 година са предвидени да бъдат отпуснати, отколкото през изминалия зимен сезон 2018-2019 година, сочи справка в регистъра на Агенция по обществени поръчки.

За изминалия зимен сезон предвидените средства за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища в Брезнишко бяха в размер на 206 333 лева и 33 стотинки без включен ДДС. Новата обществена поръчка, която Община Брезник е обявила с наименование “Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на Община Брезник за зимен сезон 2019-2020 г. по три обособени позиции” е с обща прогнозна стойност 226 916 лева и 67 стотинки без включен ДДС.

Зимното поддържане и снегопочистване по общинските пътища в Брезнишко са разделени на район Красава, район Гърло – Конска и район Кошарево – Слаковци. Общата дължина на общинските пътища, които ще се поддържат през зимния сезон е 115 километра и 500 метра.

Снегопочистването на пътищата обхваща дейностите, свързани с отстраняването на снега от пътното платно. То трябва да се извършва своевременно, бързо и качествено и да осигурява условия за нормално протичане на движението и за предпазването на пътищата от образуване на снегонавявания при снежни виелици. Снежните маси се разчистват по цялата широчина на пътното платно. Обезопасяването на пътищата против хлъзгане се извършва при заснежено или заледено платно за движение. Целта е да се отстрани или ограничи неблагоприятното влияние на зимната хлъзгавост върху условията и безопасността на движението през зимата. Обезопасяването се постига чрез разпръскване на минерални материали (опесъчаване) или на химически вещества за стопяване на леда и снега, става ясно още от обявлението на обществена поръчка.

Виж също...

Loading...