Икономическата миграция е водеща за отпадането на ученици в Трън, а регистрираните в Брезник деца, които не учат, живеят в други държави

Икономическата миграция играе водеща роля при отпадането на деца от учебния процес в община Трън, предава телевизия “Кракра“.

В края на работната седмица в Перник се проведе заседание на Областен координационен център. Данни за отпадането на ученици в общините в региона бяха изнесени на заседанието. Регистрираните на територията на община Брезник деца, които не учат, живеят в други държави, съобщи още телевизия “Кракра”. “Втори етап беше това да проследим присъствието на децата в училище. На базата на подадени докладни-записки от директорите на училищата сме написали писма. Това беше първата ни стъпка. Не пристъпихме веднага към съставяне на актове и наказателни постановления. Написахме едни писма до родителите на тези деца, които имаха голям брой неизвинени отсъствия. Става въпрос първите месеци – ноември, декември. След което отсъствията на тези деца бяха преустановени.”, поясни на заседанието заместник-кметът на Община Брезник Мария Добревска.

Община Трън пък е изпратила предупредителни писма до 100 семейства, но само 30 деца са били върнати обратно в училището. “При нас е водеща икономическата миграция и за периода януари 2019-та – март 2019-та много деца отпаднаха поради икономически причини.”, каза на заседанието Мая Деянова от Община Трън. Тя поясни още, че за този период 3 автобуса са били отпътували за чужбина. Друга причина за отпадането на децата от училището е, че родителите им няма при кого да ги оставят, когато отиват в други държави. “Проблемът е, че като се върнат след краткосрочен или дългосрочен период от време, те след това много трудно се адаптират. Или ако дойдат, те не се записват и не влизат в образователната система.”, поясни още Мая Деянова от Община Трън, предаде телевизия “Кракра”.

На заседанието стана ясно още, че Областна администрация-Перник работи по превенция на отпадането на ученици от училище.

Виж също...

Loading...