Община Трън получава 43 900 лева за работа с деца и ученици от уязвими групи в детската градина и училището

Допълнителни средства ще постъпят по бюджета на Община Трън за 2019 година, научи Zapadno.com.

В края на месец юни правителството одобри допълнителни трансфери в размер 3 295 560 лева, разпределени по Общини, за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата за 2019 година. Допълнителните средства се осигурят за сметка на намаление на утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование“, по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 година, гласи решението на Министерски съвет.

Община Трън е единствената общинска администрация в област Перник, която ще получи допълнителни пари за работа с деца и ученици от уязвими групи в детската градина и училището за тази година. Сумата, която правителството отпуска на Община Трън е в размер на 43 900 лева.

Виж също...

Loading...