Общините Брезник и Трън получават общо 26 443 лева за дейности по програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

Допълнителни трансфери по бюджетите на Общините Брезник и Трън за 2019 година са одобрени от Министерски съвет, научи Zapadno.com.

Средствата са за финансово осигуряване на дейности по национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, която е одобрена с решение на Министерския съвет от 2019 година за одобряване на национални програми за развитие на образованието. Община Брезник ще получи допълнителни 14 632 лева към бюджета си, а Община Трън – 11 811 лева. Решението за одобряване на допълнителните средства е обнародвано в “Държавен вестник”.

Целите на национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ са повишаване ефективността на публичните разходи за образование чрез оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование, както и повишаване на привлекателността на учителската професия. Оптимизацията на структурата на персонала е постоянна поради няколко причини – продължаващи демографски промени в страната, стремежа за
повишаване ефективността на разходите на институциите, големия дял на персонала в системата на предучилищното и училищното образование в предпенсионна възраст, става ясно от резюмето на програмата.

Виж също...

Loading...