Земеделските стопани се подпомагат с над 3,2 милиона лева, които са разпределени за имунопрофилактика на животните

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ гласува предоставянето на 3 248 928 лева за извършени ветеринарни мероприятия през първите 5 месеца на 2019 година. Средствата се отпускат по схемата за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните“, съобщиха от пресцентъра на Министерство на земеделието, храните и горите.

Схемата цели подпомагане на земеделските стопани, отглеждащи селскостопански животни и осъществяващи дейност в първичното селскостопанско производство, чрез покриване на разходите за дейности със задължителен характер, свързани с гарантиране здравето на животните и недопускане на заразни болести и зоонози. Отпуснатият бюджет ще се разпредели по направления. За имунопрофилактични мероприятия ще се заделят 1 377 314 лева. Клиничните изследвания пък ще бъдат подпомогнати с 1 050 002 лева. За вземане и изпращане на проби за лабораторни изследвания се заделят 447 510 лева. За идентификацията на еднокопитни животни отразяване на данните във ВетИС ще отидат 483 лева, а за отразяването на данни по идентификация във ВетИС – 373 619 лева.

Гласуваните средства са част от общия финансов ресурс по схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните“, в размер на 20 милиона лева за 2019 година.

Виж също...

Loading...