Община Брезник търси четирима нови служители, които ще взимат заплати между 590 и 830 лева

Конкурси за назначаване на държавни служители са обявени от Община Брезник, става ясно от обявление на сайта на общинската администрация.

Търсят се хора за дирекциите “Териториално-селищно устройство и евроинтеграция” и „Общинска собственост, пазарни отношения и хуманитарни дейности” в Община Брезник. Минималните размери на основните заплати за обявените длъжности са между 590 и 830 лева.

Единият от конкурсите е за директор на дирекцията “Териториално-селищно устройство и евроинтеграция”. Сред минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността са висше образование, придобито във Висш институт по архитектура и строителство или друго в областта на строителството,екология и опазване на околната среда и други, както и 4 години работа в бюджетна институция.

Търсят се още двама души за младши експерт в дирекция „Общинска собственост, пазарни отношения и хуманитарни дейности”. Минималните и специфични изисквания за заемане на длъжностите са висше образование със степен “бакалавър”, като професионален опит не се изисква.

Обявен е и конкурс за един младши експерт по образование, култура, вероизповедание, спорт, туризъм, младежки, здравни и социални дейности в дирекция „Общинска собственост, пазарни отношения и хуманитарни дейности”. И тук изискването е за завършено висше образование със степен “бакалавър”, но без да е необходим професионален опит.

Начинът на провеждане на конкурсите е чрез решаване на тест и интервю с Комисия. Крайният срок за подаване на документи за участие в конкурсите е до 17:00 часа на 22 юли.

Виж също...

Loading...