Собствениците на язовири в област Перник трябва да предприемат конкретни мерки поради очаквани обилни валежи

Областният управител Ирена Соколова информира, че е постъпило писмо от председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор за очаквани обилни валежи, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация-Перник.

По данни на Национален институт по метеорология и хидрология за периода 9 – 14 юли (включително), в област Перник и още дванадесет други области е обявен „Жълт код” за опасни явления – поройни дъждове и градушки. В тази връзка губернаторът уведомява собствениците на язовирите на територията на шестте общини за предприемане на следните действия:

1. Да регулират и поддържат водните нива в язовирите до степен гарантираща безопасната им експлоатация и недопускане на аварийни ситуации, и създаване на риск от наводнения.

2. Стриктно да се изпълняват предписанията „Пълно изпразване на язовира“ или да се понижи водното ниво до кота „мъртъв обем“, както и предписанията за ограничение на най-високо водно ниво, за язовирите за които има такива предписания от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор или областната комисия.

3. Да се осигурят проектните проводимости на преливниците и да се предприемат действия за недопускане запушването им от свличане на земни маси и плаващи предмети.

4. При настъпване на аварийна ситуация, собствениците са длъжни да предприемат мерки по овладяване на последиците от аварията и да ограничат риска за хората, техните материални ценности и околната среда, като незабавно уведомят Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, кметът на съответната Община, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” и Басейнова дирекция.

Областният управител Ирена Соколова продължава да следи развитието на ситуацията в региона като е в постоянен контакт с всички служби, отговарящи за защита на населението от бедствия. Тя получава периодично информация от тях в реално време.

Виж също...

Loading...