Над 100 ученици от селата около планината Любаш са се обучавали в основното училище на село Лялинци

В края на 40-те години на миналия век основното училище в трънското село Лялинци, което отдавна не съществува, е било център за обучение и възпитание на ученици от околните села – Ребро, Неделково (тогава село Баба), Парамун и Кривонос. Това е записал преподавателят Йордан Иванов в статия във вестник “Любаш”, който е издаван от лялинско благотворително културно-просветно дружество “Любаш” – София, предаде репортер на Zapadno.com.

Екземпляр от единствения брой в историята на този вестник се съхранява във фонда на национална библиотека “Свети Свети Кирил и Методий” в София. В предишна публикация, Zapadno.com запозна своите читатели с развитието на овцевъдството в село Лялинци. Печатното издание изцяло е било посветено на живота и бита в населеното място.

През 1948 година учениците в основното училище на Лялинци са били 140 на брой, от които 31 са се обучавали в отделения и 101 – в прогимназията. През тогавашната учебна година са се отличили 20 ученици от отделенията и прогимназиалния етап. Имената на отличилите се ученици са поместен във вестник “Любаш”, където преподавателят Йордан Иванов посвещава и публикация за ролята на учителите в Лялинци. “Фактът, че още преди освобождението ни от турците в 1869 год., според достоверни писмени сведения, оставени от покойния ми баща М. Гоцев, се открива училище, ясно говори, че това е дело на някой неизвестен за нас просветен лялинчанин и на по-будните негови съселяни. Също така, за да се организира и започне строеж на училищна сграда само четири години след освобождението ни – 1882 и 1883 г. красноречиво подчертава, че това е инициатива на по-просветни за времето си хора – жадни за просвета и наука, когато в съседните и помен няма за училище. Техните деца идват да се учат в с. Лялинци.”, пише учителят в своята статия.

Авторът на статията изброява още някои културно стопански постижения, главни деятели на които пак са учители. Сред постиженията са изграждането на нова училищна сграда в периода 1929 – 1932 година, както и водопровод, път от селото до шосето Трън – Брезник, които през 1948 година все още са се правили. На вниманието на читателите на вестника са представени и предстоящи инициативи в Лялинци – разширение на училищния двор и неговото ограждане, благоустрояване на главните и второстепенни улици, организиране на трудово кооперативно земеделско стопанство и други.

Очаквайте на страниците на Zapadno.com още интересни подробности от страниците на вестник “Любаш”, който благодарение на архивите на националната библиотека, се съхранява за поколенията и напомня за подема на населеното място.

Виж също...

Loading...