Общински съвет-Трън ще решава за отдаване под наем на механа в село Зелениград

Общински съвет-Трън ще проведе редовно заседание през следващата седмица. Проектът за дневен ред е съставен от 16 точки, съобщават от Общинския съвет.

Сред докладните, които общинските съветници ще разглеждат са съгласие за издаване на „Запис на заповед” от кмета на Община Трън за обезпечаване на авансово плащане по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Трън и община Земен“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 с партньор Община Земен.

Общинският съвет ще решава и за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот, която е публична общинска собственост и се намира в село Зелениград. Частта представлява механа с площ от 75 квадратни метра. Освен това ще се приема докладна за дейността на Общински съвет-Трън и неговите Комисии за периода 1 юни 2019 – 30 юни 2019 година.

Заседанието ще се състои на 18 юни от 14 часа в заседателната зала на Община Трън.

Виж също...

Loading...