Поредица от прекъсвания на електрозахранването в общините Брезник и Трън ще се осъществяват в периода 15 – 19 юли

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 15 – 19 юли включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

Дата/период Времетраене Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес: http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Брезник

На 15.07.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ На 16.07.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ На 17.07.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ На 18.07.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ На 19.07.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Бегуновци: къща

На 16.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ На 17.07.2019 г. /15:00 – 16:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ – Банище

На 16.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ На 17.07.2019 г. /15:00 – 16:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ – Бегуновци: къща, къща

На 16.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ На 17.07.2019 г. /15:00 – 16:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ – Беренде, Общ. Земен

На 16.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ На 17.07.2019 г. /15:00 – 16:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ – Брезник: МтпРъждавец

На 16.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ На 17.07.2019 г. /15:00 – 16:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ – Брезнишки Извор

На 16.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ На 17.07.2019 г. /15:00 – 16:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ – Велиново

На 16.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ На 17.07.2019 г. /15:00 – 16:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ – Габровдол: Кв.4 УПИ Хі-22

На 16.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ На 17.07.2019 г. /15:00 – 16:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ – Гигинци: УПИ ХіV-219, Кв.22, къща, къща

На 16.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ На 17.07.2019 г. /15:00 – 16:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ – Горна Секирна: Местн.Валога

На 16.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ На 17.07.2019 г. /15:00 – 16:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ – Долна Секирна: МтпД.Секирна, махала Каменица

На 16.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ На 17.07.2019 г. /15:00 – 16:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ – Душинци: Вила

На 16.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ На 17.07.2019 г. /15:00 – 16:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ – Ерул: МахалаСмрика

На 16.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ На 17.07.2019 г. /15:00 – 16:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ – Кошарево: къща

На 16.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ На 17.07.2019 г. /15:00 – 16:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ – Милкьовци

На 16.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ На 17.07.2019 г. /15:00 – 16:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ – Непразненци

На 16.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ На 17.07.2019 г. /15:00 – 16:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ – Режанци: къща, Ферма

На 16.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ На 17.07.2019 г. /15:00 – 16:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ – Садовик: УПИ VII-288, 289, Кв.3, къща

На 16.07.2019 г. /08:30 – 09:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ На 17.07.2019 г. /15:00 – 16:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ – Станьовци: 145011, Яничова Махала

На 16.07.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 17.07.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 18.07.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 19.07.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Конска: IV-310, 311, Месност Райкова Страна

На 16.07.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 17.07.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 18.07.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 19.07.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Трън: 8ми Март 6, 5, 14, 10, 18, 2, 13, 1а, 12, 22, 20, 1, 16, 4, 24, 3, 11, 17, 4а, 9, 9ти Септември 47, 43а, 20, 49, 37, 31, 45, 39, 41, 27, 29, 43, Александър Стамболийски 13, 1, 2, 1, 21, 13, 5, 15, 23, 9, 11а, 25, 17, 6, 2, 11, 8, 23, 25, Атанас Ботев 2, 4, 4, 3, 17, 14, 15, 30, 12, 19, 13, 6, 1, 11, 10, 8, 16, 21, Бор 2, 4, 1, 3, 11, 24, 3, 23, 18, 16, 9, 4, 36, 4а, 21, 25, 13, 2, 14, 9, 22, 6, 15, 34, 38, 27, 29, 40, 26, 10, 5, 7, 17, 31, 1, 12, 20, Васил Левски 5, 7, 10, 2а, 6, 12, 8, 20, 1, 3, 2, 9, 11, 16, 1а, 14, 4, Вельо Стоянов 11, 11, 34, 24, 1, 32, 26, 18, 20, 21, 36, 28, 16, 2, Владо Васев 9, 23, 2, 53, 4, 51, 13, 33, 7, 11, 27, 43, 16, 14, Павилион, 17, 49, 41, 59, 6, 5, 38, 31, 45, 35, 39, 25, 47, 8, 35а, 19, 21, 31, Владо Тричков 1, 1, 6, 5, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 2, 1, Връх 3, 1, 5, Възраждане 6, 3, 8, 4, 2, Георги Димитров 8, 15, 10, 19, 14а, 1, 24, 21, 22, 14, 17, 8, 16, 18, 26, 26, 4, 6, 2, 6, 6, 4, Гочо Гопин 27, 4, 11, 13, 9, 19, 3, 2, 25, 7, 21, 17, 21, Денчо Знеполски 1, Десета 9, 5, 3, 7, Ева Волицер 4, 6, 2, 1, 3, Еднофамилни Жилища 10, 3, 11, 4, 9, 5, 6, 2, 1, 7, 8, Здравец 2, 4, Имот 000697 Стопански Двор, махала Ахчийски Кошари, махала Кошарите 7, 9, 2, 13, 6, 8, махала Шиловец, Мир 2, 8, 3, 12, 4, 9, 1, 13, 15, 5, 10, 11, Младост 9, 17, 7, 15, 11, 5, 1, 3, Мосаловска 2, 2, 31, 52, 56, 54, 50, 1, 5, 1, 2, 36, 50, 16, 38, 27, 37, 30, 43, 22, 41, 35а, 31, 46, 31, 6, 35, 39, 16, 24, 48, 23, 14, 40, 21, 28, 47, 20, 49, 29, 44, 32, 45, 3, 2, 1, 19, 11а, 10, 17, 15, 3а, Народна Воля 17, 1, 15, 37, 18, 35, 3, Павилион, 45, 26, 25, 46, 30, 10, 6, 20, 38, 5, 44, 36, 12, 24, 15, 14, 13, Петко Д. Петков 2, Павилион, 3, 3, 3, 1 Търговска, 16, 12, 3, 20, 10, 18, 8, Петър Асенов 2а, 4, 13, 8, 15, 7, 10, 12, 5, 30, 9, 11, Стадион Кв.4, Стефан Караджа 2, 5а, 1, 11, 3 А, 5, 13, 1а, 7, 3, 9, 8, Тако Пеев 3, 20, 1, 6, 14, 11, 29, 9, 19, 5, 2, 7, 31, 18, 13, 27, 33, 25, 23, Тенеси 3, 8, 2, 5, Хаджи Димитър 1, 4, 9, 3, 5, 14, 6, 2, 8а, 16, 18, 10, Хараламби Стоянов 3, 2, 1, 5, Христо Ботев 3, 8, 10, 4, Чарчалат 6, 5, 3, 1, 4а, 4, 2, 5, 5, Юрий Гагарин 11, 6а, 4, 19, 6, Стадион, 5, 12, 17, 2, 16, 13, 3, 7, 1, 10, 2а, 8, 15, 9, Яким Тошков 3, 4, 2, 6, 9, 8, 10, 7, Механа, СпЕхо-Т

На 16.07.2019 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 17.07.2019 г. /09:00 – 15:30 ч.; 09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 18.07.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 19.07.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 09:00 – 15:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Глоговица

На 16.07.2019 г. /09:00 – 15:30 ч.; 09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 17.07.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 18.07.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 09:00 – 15:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 19.07.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Лялинци: I-259 Кв.13, УПИ VII-115 Кв.26, Вила, къща, УПИ X-244, Кв.15, УПИ ІІ-94, Кв. 25

На 16.07.2019 г. /09:30 – 11:00 ч.; 09:30 – 15:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 17.07.2019 г. /09:30 – 11:00 ч.; 09:30 – 15:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Слаковци

На 16.07.2019 г. /09:30 – 11:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 17.07.2019 г. /09:30 – 11:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Брезник: 06286.72.21, Александър Тинков 2, Бърдо 68, Хижа, Варош 41a, 14, 2, 18, 4, 32, 11, 46, 19, 16, 23, 44, 35, 40, 13, 22, 45, 7, 15, 26, 43, 3, 34, 10, 28, Магазин, 9, 41, 53, 49, 8, 31, 20, 36, 27, Нестор Петров 10, Бърдото, Лагер

На 16.07.2019 г. /09:30 – 11:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 17.07.2019 г. /09:30 – 11:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Велковци, Общ. Брезник: 083011, Местн. Страище, махала Пали Лула къща, С.Велковци, УПИ ІV-105, Кв.40

На 16.07.2019 г. /09:30 – 11:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 17.07.2019 г. /09:30 – 11:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Ноевци: До ТПСтадиона

На 16.07.2019 г. /09:30 – 11:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 17.07.2019 г. /09:30 – 11:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Селищен Дол

На 16.07.2019 г. /09:30 – 11:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 17.07.2019 г. /09:30 – 11:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Сопица

На 16.07.2019 г. /09:30 – 11:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 17.07.2019 г. /09:30 – 11:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Ярджиловци: Братя Чакрини 52, 65, 56, 61, 62, 57, 67, 58, 50, 54, 63, 54а, 59, Вердин Александров 6, 4, Извън Плана 4, 2, 3, Искър 4, 3, 11, 10, 6, 1, 7, 5, 8, 2, Могилка 3, 2, Мусала 13, 8, 2, 12, 5, 16, 18, 4, 10, 11, 1, 3, Орниче 116, 143, 139, 153, 133, 161, 145, 139а, 151, 149, 121, 114, 135, 141, 133, 110, 115, 122, 108, 120, 108, 131, 116, Осогово 16, 2, 8, 5, 4, 1, 14, 4, 12, 3, 20, Партизан 67, Радослав Зафиров 16, 12, 8, 41, 28, 15, 11, 23, 56, 1, 24а, 23, 13 А, 53, 30, 33, 14, 37, 10, 27, 13а, 31, 54, 13, 58, 29, 19, 7, 52 А, 22, 40, 3, 43, 3а, 32, 17, 36, 45, 21, 24, 26, 38, Славчо Дяков 28, 6, Черна Гора 6, 12, 3, 7, 16, 14, 10, 8, 2, 9

На 17.07.2019 г. /09:00 – 15:30 ч./ На 19.07.2019 г. /09:00 – 15:30 ч./ – Трън: Имот 000697 Стопански Двор, махала Ахчийски Кошари, махала Кошарите 7, 9, 2, 13, 6, 8

На 17.07.2019 г. /09:45 – 10:45 ч./ – Арзан: Рангелова Махала

На 17.07.2019 г. /09:45 – 10:45 ч./ – Брезник: извън регулацията Стоп.Двор, Трън 13 А

На 17.07.2019 г. /09:45 – 10:45 ч./ – Брусник: къща

На 17.07.2019 г. /09:45 – 10:45 ч./ – Гоз: махала Логатор, местност Янкулица, къща, махала Доганджи

На 17.07.2019 г. /09:45 – 10:45 ч./ – Горни Романци

На 17.07.2019 г. /09:45 – 10:45 ч./ – Долни Романци: къща

На 17.07.2019 г. /09:45 – 10:45 ч./ – Завала

На 17.07.2019 г. /09:45 – 10:45 ч./ – Красава: М. Мали Друм

На 17.07.2019 г. /09:45 – 10:45 ч./ – Озърновци

На 17.07.2019 г. /09:45 – 10:45 ч./ – Ярославци

На 18.07.2019 г. /09:30 – 10:00 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ – Бабица: С.Бабица

На 18.07.2019 г. /09:30 – 10:00 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ – Брезник: 06286.502.39, Александър Тинков Изход За Трън, Александър Филипов 32, Андрей Михайлов 109, 103, 101, 108, 75, Генерал Владимир Заимов 8, Георги Ив Бунджулов 73, 75, 101, Гледан 5, 2, 6, 10, 4, 1, Гоздовска 13, 10, 6, 24, 1, 2, 18, 2, 14, 4, 20, 16, Гребен 1, 4, 2, Елена Георгиева 68, 66, 70, Еретин, Забел, Иван Тимофеев 15, 2, 11, извън регулацията Навес, Изгрев 1, 9, 37, 17, 13, 45, 29, 3, 27, 15, 19, 5, 19, 23, 7, 31, 25, 41, 35, 11, 21, 43, 33, Клисура 14, Комсомолец 25, 23, 10, 13а, 27, 13, 12, 6, 8, 19, 2, 17, 21, 16, 4, 15, Кривиколник 3, 1, 11, 7, 9, 13, 5, Логатор 14, 4, 2, 20, 10, №6, Нестор Петров 1, Октомври 3, 1, 8а, 6, 4а, 17, 8, 14а, 16, 19, 5, 2, 13, 11, 7, 4, 12, 15, 10, 14, Петров Камък 4, 8, Равна Шума 2, Трън 3, 6, Шипка 1, Мтс, Бивше Мтс, Кравеферма, Бабишка Спирка, Бившето Вп, Бивше Вп, Бивше Военно Поделение

На 18.07.2019 г. /09:30 – 10:00 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ – Гоз: П-Л ХІV-110, Кв.13

На 18.07.2019 г. /09:30 – 12:30 ч./ – Брезник: Комсомолец

На 18.07.2019 г. /10:00 – 16:30 ч./ – Ноевци

Община Трън

На 15.07.2019 г. /09:00 – 12:30 ч.; 13:00 – 16:30 ч./ На 18.07.2019 г. /09:00 – 12:30 ч./ – Слишовци

На 15.07.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Радово

На 15.07.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Рани Луг: Вила, УПИ 1-41 Кв.40-Североизт. Част От къща

На 16.07.2019 г. /09:00 – 12:30 ч./ – Студен Извор Общ. Трън

На 16.07.2019 г. /13:00 – 16:30 ч./ – Бусинци: махала Трап, къща

На 17.07.2019 г. /09:00 – 12:30 ч./ – Ломница, Общ. Трън

На 17.07.2019 г. /13:00 – 16:30 ч./ – Ломница, Общ. Трън: М.Ждрелото

На 18.07.2019 г. /13:00 – 16:30 ч./ – Вукан

На 19.07.2019 г. /09:00 – 12:30 ч./ – Вукан: УПИ III-130 Кв.12

На 19.07.2019 г. /13:00 – 16:30 ч./ – С.Вукан Общ.Трън.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 (на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком) или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

Виж също...

Loading...