Увеличиха помощта за отопление на 465 лева и 90 стотинки, което е с близо 25 % повече от досегашната

Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков издаде заповед за определяне на месечния размер на помощта за отопление на 98 лева и 18 стотинки, което е с 24,5 % повече в сравнение с миналия зимен сезон. Общата стойност на помощта, която се изплаща от Агенцията за социално подпомагане за периода 1 ноември – 31 март, ще се повиши с 91 лева и 75 стотинки – от сегашните 374 лева и 15 стотинки на 465 лева и 90 стотинки, съобщиха от пресцентъра на Агенция за социално подпомагане.

Повишението е разписано с промени в Наредбата за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, която беше обнародвана в Държавен вестник на 28 юни 2019 година. Новите текстове регламентират, че базата за определяне на размера на помощта нараства от 385 киловатчаса на 500 киловатчаса. Причина за увеличението на помощта са и определените от Комисията за енергийно и водно регулиране по-високи цени на електрическата енергия, които влязоха в сила от 1 юли.

Предприети са и мерки, за да не се отпусне отпадане на хора от енергийно подпомагане поради увеличението на пенсиите от 1 юли с 5,7 %. С промените в нормативната уредба беше разширен и обхватът на подпомаганите лица и семейства чрез увеличаване на индивидуалните коефициенти за достъп до целевата помощ. Най-голямо е увеличението за рисковите групи – възрастните хора и особено онези от тях, които живеят сами, хората с увреждания и родителите, отглеждащи сами децата си, включени в образователния процес. Прогнозите са, че това ще увеличи с около 45 000 подпомаганите семейства, като броят им ще достигне 255 000. През миналия отоплителен сезон ( 2018-2019 година) с целева помощ за отопление бяха подпомогнати 209 647 хора и домакинства.

Кандидатстването за енергийно подпомагане започна на 1 юли и ще продължи до 31 октомври. Хората, нуждаещи се от този вид социална подкрепа, могат да подават документи в дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящия си адрес.

Виж също...

Loading...