Кметът Васил Узунов напомня на жителите на община Брезник да не разпиляват питейната вода за непитейни нужди

Напомняне към жителите на община Брезник направи кметът Васил Узунов. Той апелира жителите да спазват заповедта за забрана разпиляването на питейна вода, гласи съобщение на сайта на общинската администрация.

Забраната е за разпиляване на питейна вода за непитейни нужди, като поливане, миене на автомобили, пълнене на басейни и други. Заповедта е във връзка с ограничените водни запаси във водоемите и резервоарите на територията на община Брезник. Кметове, кметски наместници и оправомощените длъжностни лица имат задължението да информират населението за забраната. Нарушителите пък ще бъдат предупреждавани писмено, след което при повторно нарушение ще се съставят актове, които в тридневен срок от съставянето се представят на юрисконсулта на Общината за съставяне на наказателно постановление.

Виж също...

Loading...