Консултативен съвет за плодове и зеленчуци за област Перник ще проведе заседание в присъствието на експерти по растениевъдство и биологично производство

Областен консултативен съвет за плодове и зеленчуци ще проведе първото си заседание през тази седмица, съобщиха за читателите на Zapadno.com от Областна дирекция “Земеделие”-Перник.

На заседанието ще бъдат избрани председател и членове на Областния консултативен съвет за плодове и зеленчуци за област Перник. В дневния ред ще бъдат разглеждани теми като подпомагането на производители на плодове и зеленчуци по мерките от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 и състоянието на сектор плодове и зеленчуци, визия и възможности за развитие. Предвидено е време и за дискусия, мнения и предложения при прилагане на схемите за обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци (видове култури, подлежащи на подпомагане, минимални добиви, реализация на произведена продукция и документи за доказването и, условия за допустимост и други).

Заседанието ще се проведе на 18 юли от 14:00 часа в зала “Струма” в сградата на Областна администрация-Перник и е по инициатива на заместник-министърът на Министерство на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева. На заседанието ще присъстват експерти от дирекция „Растениевъдство и биологично производство“ в Министерство на земеделието, храните и горите.

Снимка: Вида Вода

Виж също...

Loading...