Предлагат промени, които ще подобрят проследяването на дървесината от района на натоварване до мястото на доставка

Подобряване на системата за контрол на дървесината предвижда проект на съвместна Наредба на министъра на земеделието, храните и горите и министъра на вътрешните работи за изменение и допълнение на Наредбата за контрола и опазването на горските територии, съобщиха от пресцентъра на Министерство на земеделието, храните и горите.

Нормативните промени предвиждат незабавно отнемане на достъпа до интернет информационната система на Изпълнителна агенция по горите на обекти за съхранение, преработка и търговия с дървесина, при установяване на нарушения в дейността им. Ограничението реално лишава обектите да функционират като издават превозни билети. Мярката се налага, тъй като при проверки от страна на служителите на Изпълнителна агенция по горите и регионалните дирекции по горите в складовите обекти, с наложена принудителна административна мярка за спиране на дейността, се установява, че същите продължават да извършват дейност и да издават превозни билети чрез интернет информационната система на Изпълнителна агенция по горите. Наредбата предвижда възстановяване на правата за достъп след като отпаднат основанията, заради които той е отнет.

Промените предвиждат окончателно премахване на „хартиен“ дневник за обектите като се въвежда изискване дневникът да се води само чрез интернет информационната система на Изпълнителна агенция по горите – така наречен „електронен дневник“. Изменението цели да се избегнат някои порочни практики за манипулиране на „хартиените“ превозни билети и дневници, като се постигне още по-голяма прозрачност и текущ контрол върху процесите по издаване на превозните билети и движението на дървесината в обектите.

Предвижда се задължение за собствениците на обекти, за които има наложена принудителна административна мярка за нарушения по Закона за горите, за срок от една година след възстановяване на дейността на обекта да осигурят достъп в реално време до системата за видеонаблюдение. Според новите правила, собствениците или ползвателите на товарни превозни средства и мобилни обекти, които транспортират обла дървесина и дърва за огрев, ще предоставят в съответната Регионална дирекция по горите потребителското име и паролата за достъп до данните от GPS устройствата. Предложените изменения ще подобрят проследяемостта на дървесината от мястото на натоварване – временния склад, до мястото на доставка.

Виж също...

Loading...