Очаква се началото на учебната година за 43 800 първокласници да стартира с еднократна помощ в размер на 250 лева

Еднократната помощ за ученици, записани в първи клас през учебната 2019/2020 година ще бъде 250 лева, реши правителството. С тази помощ се очаква да бъдат подкрепени около 43 800 деца, съобщиха от правителствената информационна служба.

Еднократната помощ се отпуска по реда на Закона за семейни помощи за деца. Право да я получат имат семейства, чиито деца са записани в първи клас в държавно или общинско училище за първи път. Задължително условие за получаването на средствата е средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца да е по-нисък или равен на 450 лева.

Помощта се отпуска без доходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства по реда на член 26 от Закона за закрила на детето. Срокът за подаване на заявлението декларация за отпускане на помощта след записване на детето в първи клас е не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година.

Снимка: ОУ “Христо Смирненски” – Ноевци

Виж също...

Loading...