Продават на търг незастроени поземлени имоти в брезнишките села Конска и Слаковци

Обявен е търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти на територията на община Брезник, става ясно от сайта на общинската администрация.

На търг са обявени два незастроени поземлени имоти, които се намират в землищата на селата Слаковци и Конска и представляват парцели отредени за индивидуално жилищно строителство. Площта на имота в село Слаковци е 881 квадратни метра, а началната тръжна цена за него е 3 612 лева и 10 стотинки с включен ДДС. Другият имот, който е в село Конска, е с площ 712 квадратни метра и с начална тръжна цена 3 474 лева и 56 стотинки с включен ДДС.

Търгът за двата недвижими имота ще се проведе на 29 юли в заседателната зала на Община Брезник.

Виж също...

Loading...