Общинските съветници на Брезник ще се съберат на извънредно заседание, за да решават важни теми за общината

Общински съвет-Брезник ще проведе извънредно заседание през утрешния ден. Проектът за дневен ред на сесията е съставен от 6 точки, съобщават от местния мини парламент.

Общинските съветници ще разглеждат постъпило искане за изменение на Подобрен устройствен план, чрез което улица да се свърже с площада в град Брезник и да се промени част от площадното пространство от пешеходна зона на транспортна зона, като се осигури връзка с улиците на юг и изток.

Друга по-значими точки в дневния ред са приемането на План за развитие на социални услуги в община Брезник за 2020 година и промяна в поименния списък за капиталовите разходи през 2019 година, която е свързана с преустройство на пристройка към сградата на средно училище “Васил Левски”.

Извънредното заседание ще се проведе на 24 юли от 17:00 часа в заседателната зала на Общински съвет-Брезник.

Виж също...

Loading...