Председателят на Районен съд-Трън: Закриването на длъжността за съдия противоречи на законите

Председателят на Районен съд-Трън изрази отрицателно становище срещу предложението да бъде съкратена една свободна щатна бройка за “съдия” в съдебната институция за сметка на разкриването на нови места за съдии в Софийски районен съд, предаде репортер на Zapadno.com.

На 23 юли стана ясно, че Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет предлага свободни щатни длъжности за съдии в Районен съд-Трън и още четири нисконатоварени районни съдилища в страната да бъдат закрити. Направеното предложение е предвид обоснованата необходимост за увеличаване на щатната численост на Софийски районен съд. Предлага се той да бъде обезпечен като се съкратят свободни щатни длъжности от нисконатоварени районни съдилища, поясниха от Висшия съдебен съвет.

Намерението за закриване на свободната щатна длъжност за съдия в Районния съд на Трън е прецедент, тъй като в съдилищата на Карлово, Своге, Тутракан и Тетевен, където също има вероятност да се закрият незаети места, свободните бройки за съдии са повече от две. Това става ясно от статистическите данни на съдебната власт за 2018 година.

Информационният сайт Zapadno.com потърси председателят на Районния съд в Трън за коментар по темата. Съдия Петър Симеонов е против предложението за реформата. Две са бройките за съдии в Районен съд-Трън, като едната в момента се заема от съдия Петър Симеонов, който е и административен ръководител на съда. Според него съкращаването на свободната щатна длъжност за съдия би довело до невъзможност от спазването на какъвто и да било принцип за случайно разпределение на делата. “Считам, че решението влиза и в противоречие с член 77, алинея 1 от Закона за съдебната власт, от който е видно, че съдът се състои от съдии и се ръководи от председател. При съкращаване на бройката „съдия“ на практика ще остане само председател. Председателят на съда е мандатна длъжност. Съгласно член 129, алинея 6 от Конституцията на Република България, административните ръководители в органите на съдебната власт, с изключение на председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд и главния прокурор, се назначават на ръководната длъжност за срок от пет години с право на повторно назначаване. На практика това означава, че след пет или десет години единственият съдия в Районен съд-Трън с изтекъл мандат на административен ръководител, няма да може да продължи да правораздава в съда.”, поясни председателят на Районен съд-Трън съдия Петър Симеонов.

Ръководителят на съдебната институция в Трън отбеляза още, че в случаите на отсъствие на съдията по вписвания, е възлагал и изпълнявал неговите функции, както и на съдия-изпълнител. “Това не беше така, докато в Районен съд-Трън имаше двама действащи съдии – „председател“ и „съдия“ в съда. Тогава в голяма степен се изпълняваше и принципа на случайното разпределение на делата, което е основен принцип залегнал в Закона за съдебната власт.”, каза още съдия Петър Симеонов пред Zapadno.com. Той подкрепя идеята при заемане на свободната щатна бройка за съдия в съда на Трън, магистратът да бъде командирован и в други Районни съдилища, ако е необходимо.

Виж също...

Loading...