Въвеждане на режим за ползване на водата в село Слаковци препоръчва управителят на ВиК-Перник

Препоръка за въвеждане на режим на водоползването в брезнишкото село Слаковци е изпратил управителят на ВиК-Перник инженер Иван Витанов към кмета на Община Брезник Васил Узунов, научи Zapadno.com.

Писмото с препоръката е във връзка с намаляване на дебита на водоизточниците на територията на село Слаковци и на основание на разпоредби, свързани с ползване на водоснабдителните и канализационните системи. Според разпоредбите при пресъхване или силно намаляване на дебита на водоизточниците и съобразно изискванията, операторът е длъжен да уведоми териториалните органи на изпълнителната власт и да предложи предприемането на необходими действия. Сред изброените предложения за предприемане на действия е режим на водоползването, на лимити на водопотребление и ограничения във водоползването, като забрана на ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, моторни превозни средства и други.

До момента от общинската администрация няма издадена заповед за въвеждане на воден режим в селото. Наскоро от Община Брезник напомниха на жителите в региона да не разпиляват питейната вода за непитейни нужди.

Виж също...

Loading...