В общините Брезник и Трън ще се осъществяват планирани прекъсвания на електрозахранването в периода 29 юли – 2 август

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 29 юли – 2 август включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

Дата/период Времетраене Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес: http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Брезник

На 29.07.2019 г. /08:00 – 09:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ на 30.07.2019 г. /15:00 – 16:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ – Арзан: Рангелова махала

На 29.07.2019 г. /08:00 – 09:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ на 30.07.2019 г. /15:00 – 16:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ – Брезник: извън регулацията Стоп. Двор, Трън 13 А

На 29.07.2019 г. /08:00 – 09:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ на 30.07.2019 г. /15:00 – 16:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ – Брусник: къща

На 29.07.2019 г. /08:00 – 09:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ на 30.07.2019 г. /15:00 – 16:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ – Гоз: махала Логатор, местност Янкулица, къща, Мах. Доганджи

На 29.07.2019 г. /08:00 – 09:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ на 30.07.2019 г. /15:00 – 16:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ – Горни Романци

На 29.07.2019 г. /08:00 – 09:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ на 30.07.2019 г. /15:00 – 16:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ – Долни Романци: къща

На 29.07.2019 г. /08:00 – 09:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ на 30.07.2019 г. /15:00 – 16:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ – Завала

На 29.07.2019 г. /08:00 – 09:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ на 30.07.2019 г. /15:00 – 16:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ – Красава: М. Мали Друм

На 29.07.2019 г. /08:00 – 09:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ на 30.07.2019 г. /15:00 – 16:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ – Озърновци

На 29.07.2019 г. /08:00 – 09:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ на 30.07.2019 г. /15:00 – 16:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ – Ярославци

На 29.07.2019 г. /08:00 – 09:00 ч./ на 30.07.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./ – Бабица: С. Бабица

На 29.07.2019 г. /08:00 – 09:00 ч./ на 30.07.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./ – Брезник: 06286. 502. 39, Александър Тинков Изход За Трън, Александър Филипов 32, 45, 25, 42., 42, 48, 27, 13, 38, 9, 32, 46а, 11, 40, 36, 44, 46, 17, 50, 19, 29, 15., 23, 21, 15, Андрей Михайлов 109, 103, 101, 108, 75, Велин Ваклинов 24, 25, 20а, 21, 22, 16, 18, 20, 23, 19, Владо Захариев 2, Генерал Владимир Заимов 8, Георги Ив Бунджулов 73., 75., 101, Георги Стефанов 26, 2, 10, 15, 9, 8, 11, 4, 13, 7, 3, 1, 6, 5, Гледан 5, 2, 6, 10, 4, 1, Гоздовска 13, 10, 6, 24, 1, 2, 18, 2., 14, 4, 20, 16, Гоце Делчев 2, 4, Гребен 1, 4, 2, 15, 28, 26, 30, Елена Георгиева 68, 66, 70, Еретин, Забел, Иван Тимофеев 15, 2, 11, Иглика 8, 10, 11, 25, 7, 21, 4, 1, 23, 19, 16, 24, 14, 2, 22, 13, 6, 18, 17, 12, 15, 9, 30, 28, 32, 34, 30а, извън регулацията Навес, Изгрев 1, 9, 37, 17, 13, 45, 29, 3, 27, 15, 19., 5, 19, 23, 7, 31, 25, 41, 35, 11, 21, 43, 33, Клисура 14, Комсомолец 25, 23, 10, 13а, 27, 13, 12, 6, 8, 19, 2, 17, 21, 16, 4, 15, Кривиколник 3, 1, 11, 7, 9, 13, 5, Логатор 14, 4, 2, 20, 10, №6, Любаш 8, 6, 10, 12, 7, 4, Макаренко 14, 2, 12, 16, 4, 18, 20, 22, 8, 10, 6, Могилица 13, 14, 8, 6, 24, 22, 20, 15, 9, 15а, 5а, 16, 13а, 7, 5, 1, 18, 11, 4, 10, 12, Неделко Савов 5, 14, 16, 13, 10, 14а, 8, 7, 2а, 12, 5а, 1, 9, 2, 17а, 4, 6, 11, 3, 17, Некрит Кузманов 1, 3, Нестор Петров 1, 5, 17, 11, 24, 10, 22, 20, 9, 9., 16, 18, 14, 26, 15, 15а, Октомври 3, 1, 8а, 6, 4а, 17, 8, 14а, 16, 19, 5, 2, 13, 11, 7, 4, 12, 15, 10, 14, Петров Камък 4, 8, Равна Шума 2, Строител 3, 11а, 5, 13, 11, 1, 15, 17, 7, Трън 3, 6, Шипка 1, Яне Сандански 7, 4, 5, 3, 2, 1, 6, Яровец 12, 4, 10, 6, 8, Мтс, Бивше Мтс, Кравеферма, Бабишка Спирка, Бившето Вп, Бивше Вп, Бивше Военно Поделение

На 29.07.2019 г. /08:00 – 09:00 ч./ на 30.07.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./ – Гоз: П-Л ХіV-110, Кв. 13

На 29.07.2019 г. /09:00 – 14:15 ч./ на 30.07.2019 г. /09:00 – 14:15 ч./ – Велковци, Общ. Брезник: С. Велковци, УПИ ІV-105, Кв. 40

На 29.07.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ на 30.07.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ на 31.07.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ на 01.08.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ на 02.08.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Бегуновци: къща

На 31.07.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ на 01.08.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ на 02.08.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Кошарево

На 31.07.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ на 01.08.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ на 02.08.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Слаковци

Община Трън

На 29.07.2019 г. /09:00 – 12:30 ч./ на 01.08.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ – Мрамор, Общ. Трън: Стълб 32, Клон А

На 29.07.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ на 30.07.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ на 31.07.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ на 01.08.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ на 02.08.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Главановци, Общ. Трън: Вила, къща

На 29.07.2019 г. /13:00 – 16:30 ч./ на 30.07.2019 г. /09:00 – 12:30 ч./ – Кожинци Общ. Трън

На 30.07.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 14:30 – 15:30 ч./ – Трън: 8ми Март 6, 5, 14, 10, 18, 2, 13, 1а, 12, 22, 20, 1, 16, 4, 24, 3, 11, 17, 4а, 9, 9ти Септември 47, 43а, 20, 49, 37, 31, 45, 39, 41, 27, 29, 43, Александър Стамболийски 13, 1, 2, 1., 21, 13, 5, 15, 23, 9, 11а, 25., 17, 6, 2., 11, 8., 23, 25, Атанас Ботев 2, 4, 4, 3, 17, 14, 15, 30, 12, 19, 13, 6, 1, 11, 10, 8, 16, 21, Бор 2, 4, 1, 3, 11, 24, 3, 23, 18, 16, 9., 4, 36, 4а, 21, 25, 13, 2, 14, 9, 22, 6, 15, 34, 38, 27, 29, 40, 26, 10, 5, 7, 17, 31, 1, 12, 20, Васил Левски 5, 7, 10, 2а, 6, 12, 8, 20, 1, 3, 2, 9, 11, 16, 1а, 14, 4, Вельо Стоянов 11, 11, 34, 24, 1, 32, 26, 18, 20, 21, 36, 28, 16, 2, Владо Васев 21, 23, 2, 53, 4, 51, 13, 33, 7, 11, 27, 43, 16, 14, Павилион, 17, 49, 41, 59, 6, 5, 38, 31, 45, 35, 39, 25, 47, 8, 35а, 19, 9, 31., Владо Тричков 1, 1., 6, 5, 1., 2, 2, 1., 2, 3, 2., 1, Връх 3, 1, 5, Възраждане 6, 3, 8, 4, 2, Георги Димитров 8, 15, 10, 19, 14а, 1, 24, 21, 22, 14, 17, 8, 16, 18, 26., 26, 4, 6., 2, 6, 6, 4, Гочо Гопин 27, 4, 11, 13., 9, 19, 3, 2, 25, 7, 21, 17., 21., Денчо Знеполски 1, Десета 9, 5, 3, 7, Ева Волицер 4, 6, 2, 1, 3, Еднофамилни Жилища 10, 3, 11, 4, 9, 5, 6, 2, 1, 7, 8, Здравец 2, 4, махала Шиловец, Мир 2, 8, 3, 12, 4, 9, 1, 13, 15, 5, 10, 11, Младост 9, 17, 7, 15, 11, 5, 1, 3, Мосаловска 2, 2., 31., 52, 56, 54, 50, 1, 5, 1., 2., 36, 50, 16, 38, 27, 37, 30, 43, 22, 41, 35а, 31., 46, 31, 6, 35, 39, 16, 24, 48, 23., 14, 40, 21, 28, 20, 47, 49, 29, 44, 32, 45, 3, 2, 1, 19, 11а, 10, 17, 15, 3а, Народна Воля 17, 1, 15, 37, 18, 35, 3, Павилион, 45, 26, 25, 46, 30, 10, 6, 20, 38, 5, 44, 36, 12, 24, 15, 14, 13, Петко Д. Петков 2., Павилион, 3., 3, 3, 1 Търговска, 16, 12, 3, 20, 10, 18, 8, Петър Асенов 2а, 4, 13, 8, 15, 7, 10, 12, 5, 30, 9, 11, Стадион Кв. 4, Стефан Караджа 2, 5а, 1, 11, 3 А, 5, 13, 1а, 7, 3, 9, 8, Тако Пеев 3, 20, 1, 6, 14., 11., 29, 9., 19, 5, 2, 7, 31, 18, 13, 27, 33, 25, 23, Тенеси 3, 8, 2, 5, Хаджи Димитър 1, 4, 9, 3, 5, 14, 6, 2, 8а, 16, 18, 10, Хараламби Стоянов 3, 2, 1, 5, Христо Ботев 3, 8, 10, 4, Чарчалат 6, 5, 3, 1, 4а, 4, 2, 5, 5., Юрий Гагарин 11, 6а, 4, 19, 6, Стадион, 5, 12, 17, 2, 16, 13, 3, 7, 1., 10, 2а, 8, 15, 9, Яким Тошков 3, 4, 2, 6, 9, 8, 10, 7, Механа, СпЕхо-Т

На 30.07.2019 г. /09:30 – 14:30 ч./ – Трън: 9ти Септември 47, 43а, 20, 49, 37, 31, 45, 39, 41, 27, 29, 43, Александър Стамболийски 23, 25, 13, 5, 15, 23, 9, 11а, 25., 17, 6, 2., 11, 8., Вельо Стоянов 2, Владо Васев 31., Владо Тричков 2, 2, 1., 2, 3, 2., 1, Връх 3, 1, 5, Възраждане 6, 3, 8, 4, 2, Георги Димитров 4, 6., 2, 6, 6, 4, Здравец 2, 4, Мир 2, 8, 3, 12, 4, 9, 1, 13, 15, 5, 10, 11, Младост 9, 17, 7, 15, 11, 5, 1, 3, Мосаловска 1, 5, 1., 2., Петко Д. Петков 2., Павилион, 3., 3, 3, 1 Търговска, Стадион Кв. 4, Стефан Караджа 2, 5а, 1, 11, 3 А, 5, 13, 1а, 7, 3, 9, 8, Хаджи Димитър 1, 4, 9, 3, 5, 14, 6, 2, 8а, 16, 18, 10, Юрий Гагарин 11, 6а, 4, 19, 6, Стадион, 5, 12, 17, 2, 16, 13, 3, 7, 1., 10, 2а, 8, 15, 9, Яким Тошков 3, 4, 2, 6, 9, 8, 10, 7

На 30.07.2019 г. /13:00 – 16:30 ч./ на 01.08.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ – Радово

На 31.07.2019 г. /09:00 – 12:30 ч./ – Слишовци

На 31.07.2019 г. /13:00 – 16:30 ч./ – Реяновци: УПИ Іі-161

На 01.08.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ – Бусинци: махала Трап, къща

На 01.08.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ – Видрар: къща

На 01.08.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ – Вукан: УПИ III-130 Кв. 12

На 01.08.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ – Горна Мелна: 87, махала Пейчиновци

На 01.08.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ – Горочевци: Над МтпРакитов Дол

На 01.08.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ – Докьовци

На 01.08.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ – Долна Мелна: Нупи 12

На 01.08.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ – Дълга Лука: УПИ IV-71, Кв. 17

На 01.08.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ – Еловица, Общ. Трън: къща

На 01.08.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ – Къшле

На 01.08.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ – Лева Река

На 01.08.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ – Пенкьовци

На 01.08.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ – Стайчовци: 000621, къща

На 01.08.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ – Шипковица: 400053, Бивш Стопански Двор

На 01.08.2019 г. /09:00 – 12:30 ч./ – Бохова: УПИ-ХI-148, къща, Вила

На 01.08.2019 г. /09:00 – 13:00 ч.; 09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ – Костуринци

На 01.08.2019 г. /13:00 – 16:30 ч./ – Бохова

На 02.08.2019 г. /09:00 – 12:30 ч.; 13:00 – 16:30 ч./ – Ярловци

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 (на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком) или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

Виж също...

Loading...