Механата в село Зелениград ще се отдаде чрез търг с начална цена на месечния наем 146 лева и 25 стотинки

Общински съвет-Трън прие решение за предоставяне под наем на обособена част от недвижим имот, представляващ механа в трънското село Зелениград, предаде репортер на Zapadno.com.

Механата е с площ 75 квадратни метра и е публична общинска собственост. Предстои да бъде обявен публичен търг с явно наддаване за отдаването и под наем. Началната цена на месечния наем на обекта ще бъде 146 лева и 25 стотинки, който е определен съгласно базисните наемни цени в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Трън. Мехната ще се отдаде за развитие на ресторантьорска дейност за срок от 5 години.

Виж също...

Loading...