Място за нов прокурор в Окръжна прокуратура-Перник се предлага да бъде разкрито за сметка на съкращаване на бройка във Враца

Ръководителят на Окръжна прокуратура-Перник е предложил на Прокурорската колегия да се разкрие място за нов прокурор в държавното обвинение, съобщиха от пресцентъра на Висшия съдебен съвет.

Прокурорската колегия предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет да съкрати щатната численост на Окръжна прокуратур-Враца с 1 свободна длъжност „прокурор“ и съответно да разкрие една длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура-Перник. Реформата да се направи от датата на вземане на решението, предлага още Прокурорската колегия.

Решението е във връзка с писмо от административния ръководител на Окръжна прокуратура-Перник, който е сезирал Прокурорската колегия за необходимостта от разкриване на щатна длъжност “прокурор” в органа за постигане на нормалното му функциониране.

Виж също...

Loading...